ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมี ดร.อรรถพล  สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี