ศธจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565