ศธจ.ลำพูน ร่วมพิธีมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศิริณิศา นันทวัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางพิมดาว อุดวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน