(ศธจ.ลพบุรี)ประชุมหารือการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมหารือการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี