ศธจ.มหาสารคาม อบรมโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” กิจกรรมที่ “2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมอบรมโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” กิจกรรมที่ “2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา” ดำเนินรายการ โดย ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัชชัย ชเว (โค้ชเช) เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส) และคณะ