(ศธจ.มหาสารคาม) ร่วมประชุม Video Conference : Cisco WeBex หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาบุคลากร ในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม Video Conference : Cisco WeBex หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาบุคลากร ในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) จัดโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม