ศธจ.มหาสารคาม ประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 12 (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธิ์)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธงสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ ที่ 12 (จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธิ์) โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น