ศธจ.มหาสารคาม นำสถานศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นำสถานศึกษาเข้ารับรางวัล ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศาลปฏิบัติธรรมวัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้