(ศธจ.มหาสารคาม)ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธีรเดช รัตนเมือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินการของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลณัฐชาวดี อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม