ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางณัชชา มีจันทร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และ สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ

เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice