ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และ พมจ.พะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และ

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice