ศธจ.พะเยา ร่วมต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

พร้อมคณะร่วมต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565

ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice