ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม รองศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มและตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุม รองศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่มและตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2565

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice