ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)

โดยมี นายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นวิทยากรดำเนินการฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/