ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล เป็นประธานดำเนินการประชุมฯและ

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice