ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษา

ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดพะเยา

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice