ศธจ.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นในพื้นที่เป้าหมายตาม โครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นในพื้นที่เป้าหมายตาม

โครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)

ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการคัดเลือกฯ

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice