ศธจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี (ด้านการบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปรีชา สุภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ นายยุทธนา สำราญกิจ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นายวิทยา วังคะฮาด รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน