ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!