ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังโครงการของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังโครงการของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องหว้ากอ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!