ศธจ.น่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ศอ.ปส.จ.นน.

นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารข้อสั่งการและนโยบายด้านยาเสพติดของจังหวัดน่านสู่การปฏิบัติ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง