ศธจ.น่าน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ (UCCN Symposium for Tribal Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ (UCCN Symposium for Tribal Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสร้อยฟ้า น่านบูติครีสอร์ท อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง