ศธจ.น่าน ขับเคลื่อนกลไก กศจ. สัญจรพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ภูเพียง แม่จริม สันติสุข บ้านหลวง

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัด โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.) โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ และความเข้าใจการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย อำเภอเมืองน่าน อำเภอ   ภูเพียง อำเภอสันติสุข อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน หวัดน่าน

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง