(ศธจ.กาฬสินธุ์) การรายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบนโยบาย และรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 21 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1079100505989568