(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ในการนี้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเปล่งปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.1081030922463193