วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) โดยมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเพื่ออุทิศแด่ครูผู้ล่วงลับ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การอ่านสารวันครู การมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ทั้งนี้นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านได้มอบให้       นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง