รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๑ พ.ย.๖๓)

รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ นครราชสีมา 

สามารถดาวน์โหลด และประเมินความพึงพอใจได้จาก qr code ด้านล่าง

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ศธภ. ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แบบสำรวจความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ มา ณ โอกาสนี้