รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image160120074131.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.21 MB