รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (29 ต.ค. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image291019083146.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.05 MB