รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

           เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ส่งผลกระทบทางด้านการศึกษา นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ที่มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังตามแผนการโคลัมโบ (Colombo Plan) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน เป็นต้น ความร่วมมือนี้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่ไทยและนิวซีแลนด์จะสามารถต่อยอดความร่วมมือต่อไปในอนาคต

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต ฯ สำหรับมิตรไมตรีผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาที่ทางฝ่ายนิวซีแลนด์ได้มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคคลากร ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอให้ฝ่ายนิวซีแลนด์ช่วยพิจารณาให้การสนับสนุนในด้านนี้ นอกจากนี้ รมว. ศธ. มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการศึกษาในต่างประเทศของนักเรียนไทย และยินดีอย่างยิ่งหากนิวซีแลนด์สามารถให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้แก่นักเรียนไทย

          เอกอัครราชทูต ฯ ยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ โดยจะสนับสนุนตามที่ฝ่ายไทยเสนอ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ฯ ให้ข้อมูลว่า นักเรียนไทยที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ มักมีผลการเรียนที่ดีมาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยและนิวซีแลนด์จะสามารถพัฒนาผู้เรียนร่วมกันได้ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ฯ เรียนเชิญ รมว. ศธ. ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ระบบการศึกษาและโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์

*******************************************************

ภาพถ่าย : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 มีนาคม 2563