ภารกิจปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

📢 ภารกิจปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565

🕘ช่วงเช้า
📌เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ วังสระปทุม และโรงแรมสยาม เคมปินสกี้
🕑ช่วงบ่าย
📌การประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์
📌ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมรรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
📌ประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2565 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกใน ศธภ. และ ศธจ. การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยฯ และการขับเคลื่อน “การป้องกันคุ้มครองเด็กในโรงเรียน (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
🖋💻🔑📢