พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติด้านต่างๆ ของ ศปป.1 – 4 กอ.รมน. (ฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติด้านต่างๆ ของ ศปป.1 – 4 กอ.รมน. (ฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ) ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!