ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบายและจุดเน้น ศธ. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผล ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 (ตลาคม – ธันวาคม 2565 ) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ในการนี้นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน รับผิดชอบงานตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ร่วมการตรวจราชการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง