ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดนครราชสีมา