ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (28 พ.ค. 2562)