ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (20 ก.ค. 2561)