ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (16 ก.ค. 2561)