ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (13 มิ.ย. 2561)