ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (4 ก.ย. 2561)