ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (24 ก.ย. 2561)