ประกาศ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 ส.ค. 2564)

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่มา: กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

       นางสาววาสนา ดีระมี  โทร 02-2810813 ต่อ 1183

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง