ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Studio)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Studio) ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างปรับปรุงสตูดิโอ ศธ.
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/10/ประกาศเชิญชวน-จ้างก่อสร้างปรับปรุงสตูดิโอ-ศธ..pdf