ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเชิญชวนเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตฯ
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/10/ประกาศเชิญชวนเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตฯ.pdf