ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง