ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ย. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์