ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศร่าง-TOR-จ้างบำรุงรักษาสายด่วนการศึกษา-1579-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf

 

 

 

 

ราคากลาง ราคากลางบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ราคากลางบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา-1579-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf

 

 

 

 

 

TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 TOR บำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/TOR-บำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา-1579-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf