ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2562 – 2563 (1 ส.ค. 2562)

Logo_Bic

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปี 2562 – 2563
ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโมร็อกโก

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2562