ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี 2562 – 2563 (2 ส.ค. 2562)

Logo_Bic

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต ประจำปี 2562 – 2563 


ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลคูเวต

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2562