ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ 

Download เอกสาร >>>

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 กันยายน 2561