ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2019 -Teacher Training Students-

ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ Click..

 

**ข้อควรปฏิบัติในวันเข้าสอบ**
1. สถานที่สอบคือ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
3. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (Admission Form) และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ
5. ผู้เข้าสอบไม่สามารถอยู่ภายในบริเวณของสถานทูตฯ ได้ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.
6. กรุณาส่งอีเมลเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าสอบสัมภาษณ์มาที่ japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp ภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กุมภาพันธ์ 2562